Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. +4586891167 | ry@kanoferie.dk

Aktive dage i kano og kajak på Gudenåen

Herunder kan du læse forslag til timesejladsendagsture og flerdagsture:

 


Turforslag til endagsture

De mest almindelige startsteder for 1-dagsture er i Gl. Rye, Ry og Silkeborg.
Ring eller mail for andre forslag.

 

Gl. Rye- turen: 

Strækningen fra Ry til Gammel Rye Teltplads består af mindre søer og å-strækninger. Det giver den besøgende mange naturoplevelser, som man ikke finder på den smalle å. F.eks. ser man her på søerne lappedykkere, hejrer, skarver, flere slags ænder samt blishøns. Samtidig får man den vide udsigt til bakkerne og skovene i Søhøjlandet,

Strækningen syd for Ry er mindre trafikeret, da opstemningen ved Ry Mølle forhindrer motorbåde i at passere.

Fra Ry til Gammel Rye Teltplads er der ca. 8 km. I kano tager det omkring 2-3 timer. Ved den sydlige bred af Gudensø findes en rasteplads, hvorfra der er en sti-forbindelse til Øm Kloster. Her vises arkæologiske fund om munkenes lægekunst og en klosterhave med datidens lægeurter.

I Gudenåen mellem Gudensø og Mossø findes en rasteplads ved vejbroen. Her er borde, bænke og toilet. Lidt længere oppe ad åen skal man sejle ad den smalle Salten Å mod højre for at finde Gammel Rye Teltplads, hvor der er opholdsarealer og toiletter. Ved ophold for større grupper skal teltpladsen kontaktes i forvejen på tlf. nr. 86 89 80 26.

Turen tilbage til Ry er med strømmen.

 

Sejlturen tager ca. 2 timer hver vej.


 

Kort over Mossø¸ til Julsø¸

 


Klostermølle-turen:

Denne tur er for dem, der er tidligt på færde og gerne vil sejle det meste af dagen, da selve sejladsen tager ca. 6 timer i alt.

Start i Ry. Sejl via Ry Møllesø og senere åen forbi Emborgbro med mulighed for rast. I ror videre i læ af skoven til den hyggelige Klostermølle teltplads, hvor der er borde, bænke, mulighed for grill og bål. 

Klostermølle er en gammel papirfabrik fra 1872. Den gamle sorte tørrelade står som pejlemærke, når man kommer ud til Mossø. I tårnet er indrettet fugletårn. Rundt ved bygningen er der etableret fisketrappe. Fortsætter man til fods (det er forbudt at sejle mod strømmen i denne del af Gudenåen) ad stien langs med åen, støder man til et omløbsstryg, som blev etableret for at hjælpe laksefisk til at gå op i Gudenåens øvre løb.

Herefter fortsætter man tilbage til Gudenåen og videre til Ry.

Denne tur er den roligste, da man ligger i læ af skoven, og desuden er der kun meget få motorbåde den vej.

Sejlturen tager ca. 3 timer hver vej og naturoplevelserne er helt unikke. 


Himmelbjerg-turen:

Start kanoturen i Ry. Herfra er der ca. 7 km til Himmelbjerget, hvilket kan nås på ca. 2 timer uden pause. Halvvejs ligger et stort fredet område - Alling Vest fredningen. Her er der toiletter, bålplads og en teltplads. Hele området må benyttes. Træk kanoen på land mens du raster, da bådebroerne er forbeholdt motorbåde. Gå evt. en tur op på "Udsigten", hvorfra man ser over hele søområdet. Før udsejlingen til Julsø er der en lille rasteplads ved bro nr. 53. Er der for meget blæst på Julsø til at sejle til Himmelbjerget, kan man gå herfra ad stier gennem skoven (træk kanoen på land imens).

Der findes en dejlig rasteplads nær Himmelbjerget til venstre inde i bugten ved bro nr. 52. Også her må kanoen trækkes på land, mens man raster. Man kan evt. gå gennem skoven til Himmelbjerget herfra. Vil man bestige Himmelbjerget, kan kanoen placeres bag bro nr. 51 til venstre for rutebådene eller helt til højre for rutebådenes anløbspladser (ved den lille sandstrand). 

Sejlturen tager ca. 2 timer hver vej.


 

Kort over Silkeborgsøerne


Ry - Silkeborg-turen:

Start i Ry. Dejlig endagstur, hvor I både sejler i den smukke å og på søerne. I kommer forbi et af Danmarks højeste punkter, Himmelbjerget, Danmarks reneste sø, Slåen sø og det idylliske Paradiset og Holger Danskes briller, inden I når Silkeborg. Kanoen skal afleveres i skoven nedenfor Gudenåens Camping (Indelukket) ved Ry Kanofarts skilt. 

Sejlturen tager ca. 5 timer, og eftersom kanoen på denne tur skal afleveres i Silkeborg senest kl. 17, skal I afsted senest kl. 11. 


Silkeborg - Ry-turen: (forudbestilling er nødvendig)

Start i skoven nedenfor Gudenåens Camping i Silkeborg. Sejl forbi det idylliske Holger Danskes briller, Paradiset, Danmarks reneste sø, Slåen Sø og et af Danmarks højeste punkter, Himmelbjerget, inden I når Ry. Kanoen afleveres hos vores udlejning i Ry.

Sejlturen tager ca. 5 timer.

Til top


Timeture:

Vores nærområde byder på noget af den smukkeste natur, som I har mulighed for at opleve på timebasis med start og slut i Ry. 

Vi åbner kl. 9 og lukker kl. 18.

Timesejladspriser:

1 time 100 kr. 

2 timer 200 kr. 

3 timer 300 kr. 

4 timer og derover 400 kr. 

Inkluderet i prisen er redningsveste, padler, kort og evt. ekstra sæder.

Bemærk at det ikke er muligt at forhåndsreservere kanoer til timesejlads. Vi kan desværre ikke garantere, at der altid er ledige kanoer til rådighed, medmindre man booker for en hel dag.

Der er plads til 3 voksne eller 2 voksne og 2 børn (maks. 30 kg per barn) i en kano.


Turforslag til timesejlads:


 

Alling Vest-turen:

Start ved vores udlejning i Ry og sejl imod den hyggelige Alling Vest teltplads, hvor der er mulighed for at spise medbragt mad, strække benene og evt. toiletbesøg. Man kan gå en tur op på Alling Bakker og kigge ud over det smukke landskab og søerne. 

Derefter sejler I retur til Ry.

Sejltid ca. 1 time hver vej.


Emborgbro-turen:

Start ved vores udlejning i Ry og sejl en smuk tur via først Ry Møllesø og derefter op i åen mod Emborg Broen, hvor der er mulighed for at spise medbragt mad i overdækket madpakkehus, strække benene og evt. toiletbesøg.

Derefter sejler I retur til Ry.

Denne strækning er den roligste, da I ligger i læ af skoven. Desuden er der kun meget få motorbåde på denne side af Ry.

Sejltid ca. 1½ time hver vej.

Hvis I synes, de nævnte ture er for korte, kan I se flere forslag under 1-dagsture.

Til top


 


Forslag til flerdagsture

De mest almindelige startsteder ved flerdagsture er på sydturen Tørring, Åle, Åstedbro. På nordturen Gl. Rye, Ry og Silkeborg.

Der kan laves mange andre ture end de nedenfor nævnte. Ring og få en snak med os om, hvad der ellers er muligt.


Forslag til 2-dagsture

Åbn kort over Gudenåen her

Til top


Kanotur fra Ry – Gammel Rye teltplads / Klostermølle – Ry (nordtur)

Strækningen fra Ry til Gammel Rye Teltplads består af mindre søer og å-strækninger. Turen vil give den besøgende mange naturoplevelser, som man ikke finder på den smalle å. F.eks. ser man her på søerne lappedykkere, hejrer, skarver, blishøns, rørhøns og mange forskellige andefugle. Samtidig får man den vide udsigt over bakkerne og skovene i søhøjlandet. Strækningen syd for Ry er mindre trafikeret, da en opstemning ved Ry Mølle forhindrer motorbådene i at Sassere.

Fra Ry til Gammel Rye Teltplads er der ca. 8 km. I kano tager det omkring 2–3 timer uden pauser. Ved den sydlige bred af Gudensø findes en rasteplads, hvorfra der er stiforbindelse til Øm Kloster. Her vises arkæologiske fund om munkenes lægekunst og en klosterhave med datidens lægeurter.
I Gudenåen mellem Gudensø og Mossø findes en rasteplads ved vejbroen. Her er borde, bænke og toilet. Lidt længere oppe ad åen støder man til Salten å. Her skal man sejle et lille stykke mod strømmen for at komme til  Gammel Rye Teltplads.
Foretrækker man at overnatte på Klostermølle Teltplads, sejles i stedet videre ad Gudenåen mod Mossø.
Klostermølle er en gammel papirfabrik fra 1872. Den gamle sorte tørrelade står som et pejlemærke når man kommer ud til Mossø. Hvor Gudenåens sydlige løb munder ud i Mossø, kan man trække kanoen på land. Det er ikke tilladt at sejle længere sydpå mod strømmen. I laden er der indrettet fugletårn og der findes et museum om papirfabrikkens arbejde. Rundt ved bygningen er der etableret en fisketrappe. Fortsætter man til fods ad stien langs åen, støder man til et omløbsstryg. Det er etableret for at tillade laksefisk at gå op i Gudenåen for at gyde.
Er der mere energi, så gå en tur op på Sukkertoppen og nyd udsigten over søområdet.
Næste dag sejles tilbage til Ry.


Kanotur fra Gammel Rye teltplads – Silkeborg (nordtur)

Start ved Gammel Rye Teltplads og sejl mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb.
Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest Teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7), inden man fortsætter til Silkeborg, hvor slutstedet er i skoven nedenfor Gudenåens Camping.


Kanotur fra Ry– De små fisk – Ry (nordtur)

Start i Ry og sejl til overnatning på teltpladsen De små Fisk ved Sejs. Rast undervejs kan evt. være Alling Vest Teltplads, Himmelbjerget, Slåensø eller Paradiset. De små fisk er en dejlig stor raste- og teltplads med bålplads, toiletter og shelters. Man kan vælge enten at sejle tilbage til Ry næste dag eller fortsætte til Gudenåens Camping, Silkeborg for aflevering af kanoen.


Kanotur fra Silkeborg (Gudenåens Camping) – Ans (nordtur)

Start ved Gudenåens Camping (Indelukket) i Silkeborg og sejl under den gamle jernbanebro og ind til kammerslusen, som er den eneste af sin art på hele Gudenåen og er virkeligt et besøg værd (det koster et mindre gebyr at komme gennem slusen). Herefter går turen over Silkeborg Langsø og videre ad åen mod Sminge teltplads for overnatning. Rast undervejs kan evt. være rastepladsen ved Silkeborg Langsø Øst, Ege Allé. Næste dag sejles videre mod Tange sø og Ans. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads.


Kanotur fra Silkeborg  – Bjerringbro (nordtur)

Start ved Silkeborg Langsø Øst, Ege Allé og sejl ad åen mod Sminge teltplads eller Trust Camping for overnatning. Næste dag sejles videre mod Tange sø og Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Herefter sejles videre til slutstedet Bjerringbro. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads.


Forslag til 3-dags-ture (mulighed for transport af bilen)

Åbn kort over Gudenåen her

Til top


Kanotur fra Tørring – Ry (sydtur)

Start i Tørring og sejl til overnatning på Gudenå Camping ved Brestenbro. Rast undervejs kan evt. være Åle teltplads eller Åstedbro teltplads. Der kan også overnattes på Åle teltplads og Åstedbro teltplads, hvis man er til det mere primitive lejrliv. Dag to sejles til Klostermølle teltplads-  alternativt til Gammel Rye teltplads. Rast undervejs kan evt. være Bredvadmølle eller Vestbirk kraftstation. Dag tre sejles til Ry, hvor kanoerne afleveres på vores adresse. Rast undervejs kan evt. være Emborgbroen eller rastepladsen i Gudensø.


Kanotur fra Gammel Rye teltplads – Kongensbro (nordtur)

Start ved Gammel Rye teltplads og sejl mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7), inden man fortsætter til Silkeborg, hvor man kan overnatte ved Gudenåens Camping eller Silkeborg Søcamping. Sidste dag sejles ad åen videre til slutstedet Kongensbro, evt. med rast på Sminge teltplads.


Kanotur fra Ry – Bjerringbro (nordtur)

Start i Ry ved vores udlejning og sejl mod Silkeborg. Undervejs passerer I Himmelbjerget, som bestemt er et besøg værd. Senere kommer I forbi Paradisøerne og Brillerne, som er noget af det mest idylliske, Silkeborgsøerne kan tilbyde. Rast undervejs kan være Alling Vest teltplads, Himmelbjerget, Skyttehusets Camping eller De små Fisk. I Silkeborg er der mulighed for at overnatte på Gudenåens Camping i Indelukket eller Silkeborg Søcamping. Hvis man er til det mere primitive, kan man også overnatte på De små Fisk teltplads. Næste dag sejles igennem slusen i Silkeborg, som er en oplevelse i sig selv. Derefter gennem Silkeborg Langsø til Trust camping, som har både kiosk og svømmebad. Rast undervejs kan være rasteplads ved ringvejsbroen eller Sminge teltplads. Næste dag sejles mod Bjerringbro, hvor man kommer forbi Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Herefter sejles videre til slutstedet Bjerringbro. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads.


Kanotur fra Silkeborg – Langå eller Fladbro (nordtur)

Start ved Gudenåens Camping og gennem slusen i Silkeborg, som er en oplevelse i sig selv. Derefter gennem Silkeborg Langsø til Trust Camping, som har både kiosk og svømmebad. Rast undervejs kan være rastepladsen Ege Allé i Silkeborg Langsø Øst eller Sminge teltplads. Næste dag sejles mod Bjerringbro, hvor man kommer forbi Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads. Næste dag sejles mod Langå ad åen, hvor man kan glide med strømmen. Rast undervejs kan være Kjællinghøl teltplads eller Ulstrup rasteplads (Danebrogspladsen). Hvis man vil lidt længere end Langå, kan man sejle videre til Fladbro, hvor man skal holde til venstre ad Nørreå og slutte, hvor broen krydser åen, og Fladbro kro ligger på den anden side af vejen.


Forslag til 4-dags-ture (mulighed for transport af bilen)

Åbn kort over Gudenåen her

Til top


Kanotur fra Tørring – Silkeborg (sydtur)

Start i Tørring og sejl til overnatning på Gudenå Camping ved Brestenbro. Rast undervejs kan evt. være Åle teltplads eller Åstedbro teltplads. Der kan også overnattes på Åle teltplads og Åstedbro teltplads, hvis man er til det mere primitive lejrliv. Næste dag sejles til Klostermølle teltplads - alternativt til Gammel Rye teltplads. Rast undervejs kan evt. være Bredvadmølle eller Vestbirk kraftstation. Næste dag sejles mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7,) inden man fortsætter til Silkeborg, hvor slutstedet er i skoven nedenfor Gudenåens Camping.


Kanotur fra Gammel Rye teltplads – Bjerringbro (nordtur)

Start ved Gammel Rye teltplads og sejl mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7), inden man fortsætter til Silkeborg, hvor man kan overnatte ved Gudenåens Camping eller Silkeborg Søcamping. Dag 3 sejles ad åen videre til Trust Camping, som har både kiosk og svømmebad. Rast undervejs kan være rasteplads ved Ege Allé eller Sminge teltplads. Næste dag sejles mod Bjerringbro, hvor man kommer forbi Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads.


Forslag til 5-dags-tur (mulighed for transport af bilen)

Åbn kort over Gudenåen her

Til top


Kanotur fra Tørring – Kongensbro (sydtur)

Start i Tørring og sejl til overnatning på Gudenå Camping ved Brestenbro. Rast undervejs kan evt. være Åle teltplads eller Åstedbro teltplads. Der kan også overnattes på Åle teltplads og Åstedbro teltplads, hvis man er til det mere primitive lejrliv. Næste dag sejles til Klostermølle teltplads - alternativt til Gammel Rye teltplads. Rast undervejs kan evt. være Bredvadmølle eller Vestbirk kraftstation. Næste dag sejles mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7), inden man fortsætter til Silkeborg. I Silkeborg er der mulighed for at overnatte på Gudenåens Camping i Indelukket eller Silkeborg Søcamping. Hvis man er til det mere primitive, kan man også overnatte på De små Fisk teltplads. Næste dag sejles gennem slusen i Silkeborg, som er en oplevelse i sig selv. Derefter gennem Silkeborg Langsø og ad åen til Kongensbro. Rast undervejs kan være rasteplads ved Ege Allé i Silkeborg Langsø Øst eller Sminge teltplads.


Forslag til 7 dags-tur (mulighed for transport af bilen)

Åbn kort over Gudenåen her

Til top


Kanotur fra Tørring – Langå / Fladbro (sydtur)

Start i Tørring og sejl til overnatning på Gudenå Camping ved Brestenbro. Rast undervejs kan evt. være Åle teltplads eller Åstedbro teltplads. Der kan også overnattes på Åle teltplads og Åstedbro teltplad, hvis man er til det mere primitive lejrliv.
Næste dag sejles til Klostermølle teltplads - alternativt til Gammel Rye teltplads. Rast undervejs kan evt. være Bredvadmølle eller Vestbirk kraftstation.
Næste dag sejles mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. Sejles til højre her, kommer man til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil man hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan man tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen.
Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7), inden man fortsætter til Silkeborg. I Silkeborg er der mulighed for at overnatte på Gudenåens Camping i Indelukket og Silkeborg Søcamping. Hvis man er til det mere primitive, kan man også overnatte på De små Fisk teltplads.
Næste dag sejles gennem slusen i Silkeborg, som er en oplevelse i sig selv. Derefter gennem Silkeborg Langsø og ad åen til Trust Camping. Rast undervejs kan være rasteplads ved Ege Allé i Silkeborg Langsø øst eller Sminge teltplads.
Næste dag sejles mod Bjerringbro, hvor man kommer forbi Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads.
Sidste dag sejles mod Langå ad åen, hvor man kan glide med strømmen. Rast undervejs kan være Kjællinghøl teltplads eller Ulstrup rasteplads (Danebrogspladsen). Hvis man vil lidt længere end Langå, kan man sejle videre til Fladbro, hvor man skal holde til venstre ad Nørreå og slutte, hvor broen krydser åen og Fladbro kro ligger på den anden side af vejen.

Til top


Alle ture kan kombineres på forskellig vis. Hvis I har andre ønsker så ring / mail og så laver vi sammen en tur, der passer til jer.
Telefon: 86891167
Mail: ry@kanoferie.dk

Ry Kanofart © 2017
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk